Actualul lichid de spălare a parbrizului a devenit mai sigur.

Se pare că 9 mai poate fi o zi marcată pentru industria alcoolului. Această dată a devenit punctul de plecare în schimbarea compoziției lichidului de iarnă pentru spălarea parbrizului. Începând cu data de 9 mai 2019, continutul de alcoolu metilic din lichidul de spălare a parbizului a fost interzis în întreaga Uniune Europeană.

Totul a început în ianuarie 2015, când Polonia a depus la Agenția Europeană pentru Produse Chimice un dosar cu inițiativa de a limita utilizarea metanolului în lichidul de spălare a parbrizului. Restricția propusă s-a bazat pe nocivitatea excepțională și pericolul alcoolului metilic pentru sănătatea umană. Restricția a fost confirmată după ce s-au raportat cazuri de intoxicație și cazuri mortale în șapte state membre ale UE.

În aprilie 2016, Comisia Europeană a hotărât că părților interesate trebuie să li se acorde suficient timp în vederea de a lua măsurile necesare pentru a respecta restricția propusă, de aceea implementarea acesteia trebuie amânată timp de 3 ani pentru ca producătorii să treacă la materii prime mai sigure.

În anexa XVII la Regulamentul 1907/2006 (REACH), se impun următoarele restricții pentru alcoolul metilic: “Nu se introduce pe piață pentru utilizarea de către publicul larg după 9 mai 2018 în lichide de spălare sau de dejivrare a parbrizului, în concentrații mai mari sau egale cu 0,6 % din greutate.”(Metanol CAS 67-56-1, CE 200-659-6). Această restricție este obligatorie în toate elementele sale și se aplică direct tuturor statelor membre ale UE.”

Alcoolul etilic va fi cel mai sigur inlocuitor pentru substanța de metanol care în curând urmează să fie interzisă. Nu este toxic și, prin urmare, nu reprezintă un pericol grav pentru consumatori. Aproximativ 30% din volumul total de lichi pentru spspălarea parbrizului îi aparțin Uniunii Europene. Circa 30 de milioane de tone de alcool sunt necesare pentru producerea acestui volum de lichid pentru spălarea parbrizului.

Conform previziunilor experților, restricțiile adoptate pentru metanol vor da un impuls semnificativ dezvoltării industriei alcoolului în Europa.

Old News