Certificatul ISO și sistemul HACCP

În perioada 17-19 aprilie 2018, compania ÎM ZERNOF SRL a trecut cu succes un audit extern de certificare, având acces la noul standard ISO 9001: 2015 și sistemul HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). *

 Sistemul de calitate ISO 9001 sau Sistemul de Management al Calității (SMC), reprezintă primul și principalul pas spre încredere în colaborarea de afaceri.  În realitățile afacerilor moderne, certificatul ISO 9001 este o normă pentru fiecare întreprindere și organizație de succes.

Implementarea certificatului SMC asigură o dezvoltare eficientă a afacerii atât a unui antreprenor privat, cât și a unei corporații mari, care încearcă să obțină acces pe piețele externe și să asigure cooperarea cu partenerii străini. Astăzi, activitatea tuturor afacerilor europene se desfășoară utilizând certificate similare cu SMC.

Un alt argument important în favoarea acestui certificat este componenta financiară. De regulă, băncile implicate în procesele de investiții și de împrumut acordă prioritate companiilor care dețin certificate SMC.

Avantajele deținerii unui certificat ISO pentru o întreprindere sunt evidente:

  • oferă partenerilor garanția că încheierea oricărui tip de contract este realizată cu o organizație stabilă în process de lucru, care dispune de toată baza materială și tehnică, iar procesul de management și de producție este realizat de personal cu înaltă calificare și de un sistem modern de management al calității;
  • vă oferă posibilitatea obținerii unui număr de licențe, pentru care în cea mai mare parte, deținerea prezenței ISO este o condiție necesară și indispensabilă;
  • contribuie la cooperarea cu companii și parteneri străini, deoarece deținerea a acestui certificat la nivel mondial este o condiție obligatorie pentru încheierea contractelor și acordurilor cu țările străine;
  • oferă șansa de a îmbunătăți structura organizațională, astfel crescând eficiența managementului;

Obținerea certificatului de calitate ISO 9001 nu este o condiție obligatorie. Dar deținerea acestuia va permite companie ZERNOFF să atingă un nou nivel de dezvoltare.

* HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points).Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control.

Old News