By being on the site, you consent to the processing of personal data and the use of cookies.

I Agree
Contact Us
5.4.2023

Решение о предварительной оценке воздействия  на окружающую среду

Î.M. „ZERNOFF” S.R.L. anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru activitatea planificată „Instalarea unor rezervoare subterane pentru păstrarea gazului lichefiat, necesar procesului tehnologic al bazei de producere, pe terenul cu nr. cadastral 0100120077, situat în mun. Chișinău, șos. Muncești, 793/2”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.